• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

ADVOKATFIRMAN

Ortiz Abogados är en internationell advokatbyrå med säte i Marbella sedan 1982.

Vi är en advokatbyrå baserad i Marbella, med mer än 30   år av erfarenhet, där vi har prioriterat kvalitet och effektivitet i våra tjänster, något som är viktigt för att lyckas med vårt arbete och uppnå tillfredsställande lösningar för våra klienter. I detta sammanhang är det värt att lyfta fram det fantastiska teamet vi har på vår byrå, liksom våra medarbetare och delägare, vars hjälp och samarbete har ett stort inflytande på vår framgång.

Vårt team består huvudsakligen av mycket erfarna advokater tillsammans med dynamiska och proaktiva unga människor med ett starkt engagemang för effektiviteten och kvaliteten på våra tjänster för att ge våra kunder helhetslösningar.

Vad är viktigt för oss

Våra principer beskriver vem vi är och hjälper oss att bygga hållbara och pålitliga relationer med våra kunder. De prioriteras i varje steg vi tar.
Vi erbjuder våra klienter juridiska tjänster av hög kvalitet som är resultatet av erfarenhet, djupgående kunskap, teknisk kompetens, mångfald av discipliner och konstant lärande.
Vi erbjuder lönsamma lösningar på ett effektivt, professionellt, klart och tillgängligt sätt.
Vi anpassar oss till våra kunders kulturer och sociala miljöer.
Vi främjar en kultur som bygger på teamarbete, ömsesidigt stöd, respekt och talang som inspirerar och stärker individer och skapar en känsla av tillhörighet för att de ska kunna uppnå sin egen och företagets största potential.
Vi är ett modernt företag som är öppet för nya idéer, tänker kreativt, utvecklar innovativa lösningar och drar nytta av ny teknik.
Vi följer ISO 9001:2015-standarderna och agerar med integritet och öppenhet i alla våra affärer.
Vi bygger och uppnår en hållbar, lönsam och välskött verksamhet i enlighet med vår interna strategiska plan.

Företagsansvar

På Ortiz Abogados anser vi att vårt företagsansvar måste uppfattas ordentligt och fungera i hela byrån, i alla tjänster som vi erbjuder och på alla platser där vi arbetar.

Vi tar våra plikter på allvar mot våra anställda, kunder, miljön och det samhälle där vi bor och arbetar. Ett socialt ansvarstagande är nyckeln till företagets välbefinnande och vi strävar efter att göra det till en plats där alla vill arbeta och representera oss. Som ett uttryck för vårt engagemang uppmuntrar företaget:

Framför allt är vi ett team och ömsesidigt samarbete.
Ledarskap och utveckling av talanger.
Hälsa och säkerhet i arbetet.
Stärka förtroendefulla och långsiktiga relationer.
Konstant utbildning: från advokatpraktikanter till de mest erfarna juristerna. Vi försöker komma ut ur vår trygghetszon.
Vill påverka samhället på ett positivt sätt.
Skapa värde för våra kunder och samhället.

Vi är engagerade i integritet, professionalism, effektivitet och hållbar utveckling.

Miljömässig hållbarhet

I en tid när miljöfrågan blir allt mer aktuell och när vi alla måste minska vårt klimatavtryck, är boendet en av platserna där vi kan göra skillnad. Därför handlar miljömässig hållbarhet för oss om att uppmuntra till att långsiktigt ta hand om sitt boende och finna hållbara lösningar.

Kontakta vårt team.