• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Miljölagstiftning

Vårt företag hjälper och representerar företag och agenter inom detta område och vår erfarenhet ger dig kompletta lösningar på dina projekt och behov.

Vår rådgivning på detta område omfattar löpande stöd till våra klienter när det gäller att erhålla alla relevanta miljölicenser och tillstånd för att kunna bedriva sin verksamhet.

En av våra huvudsakliga specialiseringar inom detta område är energi som produceras från förnybara källor, vi ger råd om erhållande av tillstånd, licenser och koncessioner och vi utarbetar rapporter och juridiska yttranden i relaterade frågor.

Vi ger råd i frågor som rör energiprestanda och efterlevnad av nationella och EU-bestämmelser inom olika sektorer, t.ex. byggbranschen, energirelaterade företag osv.

Vi vägleder våra klienter när det gäller att få tillstånd för avfallshantering: stadsavfall, farligt avfall, jordbruksavfall, boskapsavfall, gruvavfall, e-avfall, byggnads- och rivningsavfall osv. Vi samarbetar med andra tekniska experter för att få fram genomförbara och förenliga projekt.

Vi hjälper till med hela vattencykelhanteringen ur ett juridiskt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv samt med alla förfaranden och tvister som kan uppstå.

Vi har erfarenhet av att bilda energibolag, projekt för förnybar energi, egenproducerad energi och kraftvärmeverk.

Offentlig vattendomän, kustvatten och bevarande av stränder.

Miljöbedömning och konsekvensanalyser.

Bestämmelser om buller och olägenheter.

behöver du råd?

Kontakta oss.