• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Immigration och golden visa

Spanien är och har länge varit en mycket attraktiv plats för utlänningar och investerare som vill bosätta sig i vårt land.

Det finns för närvarande flera olika förfaranden för att göra detta och särskilt visum kopplat till investeringar, även kallat gyllene visum, som kan erhållas genom fastighetsköp, aktieköp i ett spanskt företag eller spanska statsskulder.

Vi ger råd om alla föregående steg och uppfyllande av alla krav, ansökan och dess efterföljande beviljande.

Dessutom ger vi också råd om hur man kan erhålla spansk nationalitet/medborgarskap genom de olika fastställda förfarandena, dvs. för de år som någon har bott i Spanien eller när någon av dina föräldrar är spansk medborgare osv.

behöver du råd?

Kontakta oss.