• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Privaträtt

Vi tar hand om många familjers tillgångar och erbjuder praktiska lösningar på eventuella problem som de kan ställas inför.

Vårt team är en av de mest framstående avdelningarna på vårt företag och erbjuder omfattande rådgivning till våra privatkunder, privatpersoner med högt nettoförmögenhet och familjekontor.

Vi är medvetna om de alltmer komplexa regeländringarna samt svårigheterna med att framgångsrikt förvalta förmögenheter. Vårt mål är att ge råd för att uppnå bästa möjliga resultat, med en genomförbar, framtidsinriktad och framför allt personlig rådgivning för att bevara och öka förmögenheten och säkerställa ett arv till kommande generationer.

För att uppfylla våra ovan nämnda mål och när kundernas intressen kräver det erbjuder vi ett internationellt nätverk av utmärkta och kunniga advokatbyråer för att ge råd till kunderna oavsett var deras tillgångar och intressen finns.

Vi skapar lösningar på de problem som våra klienter ställs inför, oavsett om det gäller:

  • Testamenten och arvsplanering
  • Skatt och skatteplanering
  • Familje- och aktieägaravtal och relationer
  • Allmän förmögenhetsförvaltning

behöver du råd?

Kontakta oss.