• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Fastighetsinvestering

Vi ger råd och agerar för klienter i alla fastighetsfrågor.

Vår fastighetsavdelning är ett av våra viktigaste verksamhetsområden och är direkt knuten till byråns framgång tack vare den höga tekniska expertisen och den djupa marknadskännedomen.

Vi företräder utvecklare, byggare, privata investerare och familjer, både nationellt och internationellt.

Vi ger råd om alla relaterade aspekter på alla typer av fastigheter, från utveckling, byggande, köp, försäljning, uthyrning, finansiering och beskattning till eventuella planerings- och miljökonsekvenser.

  • Köp och försäljning av fastigheter
  • Köp av projekt utanför plan och utvecklingsprojekt
  • Köp och försäljning av fastighetsföretag
  • Byggnads-, konstruktions- och exploateringsavtal.
  • Beviljande av panträtter, belastningar, inteckningar och garantier.
  • Hyresavtal
  • Rådgivning i fråga om försäkringsavtal.
  • Nybyggda fastigheter och byggnadshandlingarÄgarens bolagsordning

behöver du råd?

Kontakta oss.