• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Straffrättsliga

Våra erfarna advokater är villiga att ta itu med de mest komplexa fallen för din räkning.

Vårt team har mer än tjugo års erfarenhet av att försvara enskilda personers och företags intressen i brottmål och olika områden:

Förhandlingar inför domstol i brottsfrågor som bedrägeri, säkerhet, stöld, miljöbrott, olaglig utveckling och byggnation, förfalskning, skatteflykt osv.

Förfaranden som inletts av åklagarmyndigheterna.

Vi företräder klienter som står inför utredningar från offentliga organ, t.ex. skattemyndigheter, miljömyndigheter osv.

behöver du råd?

Kontakta oss.