• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

OM OSS

Juan Miguel Ortiz

Fastigheter, beskattning, företag och kommersiella

Manuel de las Heras

Rättstvister och skiljeförfarande, brott

Andres Ortiz

Kommersiell, beskattning och fastigheter

Adrian Jimenez

Stadsplanering, förvaltning, energi och miljö

Juan Luis Ortiz

Fastigheter

Enrique Pizarro

Beskattning

Inmaculada Rivera

Fastigheter, privat kund

Sanae Amhouch

Assistant

Laura Burman

Juridisk sekreterare Kundtjänst