• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Skiljeförfarande

Vi hjälper dig från bildandet till upplösningen och med alla juridiska aspekter som rör ditt företags verksamhet.

Vårt team har en omfattande expert som representerar nationella och internationella företag och särskilt fastighetsinvesterare och -utvecklare inom bostads- och affärsbranschen samt inom besöksnäringen, t.ex. hotell, restauranger och barer.

Våra tjänster omfattar omfattande rådgivning i alla nödvändiga företagsfrågor, vilket är de vanligaste:

  • Bolagsbildning och strykning av företag.
  • Ändringar och uppdateringar av bolagsordningen.
  • Kapitalökning och kapitalminskning.
  • Överlåtelser och köp av aktier.
  • Omstrukturering av företag (fusioner, avknoppning, överföring av tillgångar och skulder).
  • Nationell och internationell omklassificering av företag.
  • Aspekter i samband med utnämning av styrelseledamöter och deras ersättning
  • Utbetalning av utdelning och styrelsens protokoll och intyg.
  • Bolagssekreterarens uppgifter för styrelsen.

behöver du råd?

Kontakta oss.