• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Bolagsrätt

Vi hjälper dig att bevara dina rättigheter och försvara dina intressen.
Teamet har stor erfarenhet av att möta klienternas konflikter och tvister. Vårt främsta mål är att bevaka våra klienters intressen på bästa möjliga sätt.

Vi ger en omfattande och praktisk rådgivning, där vi beaktar de rättsliga grunderna och fördelarna med ett ärende och undersöker alla möjliga utfall.

Vi skapar ett ad hoc-team baserat på fallets grunder och den specialisering som behövs för att ge ett mervärde till våra klienter i deras förhandlingar för att nå en uppgörelse i samförstånd eller, när detta inte är möjligt, i domstol. Dessutom hjälper vi vid behov våra klienter att fatta beslut i samband med alternativa tvistlösningsmetoder (ADR), t.ex. skiljedom och medling.

  • Avtals- och skadeståndsrätt
  • Indrivning av fordringar
  • Tvister i samband med kommersiella och civilrättsliga avtal.
  • Avtal om fastigheter
  • Företagskonflikter och aktieägartvister
  • Tvister om dödsbon och arv
  • Förelägganden

behöver du råd?

Kontakta oss.