• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Adrian Jimenez

Erfarenhet

Adrian Jimenez är medlem i Malagas juridiska föreningen och samarbetar med os inom sina expertområden.

Hans specialområden täcker stadsplanering, fastigheter, förvaltnings och miljörätt.

Han är verksam som doktorand inom internationell rätt på universitetet i Cadiz, med inriktning på forskning om internationellt miljövårdsarbete.

Under alla dessa år har han gett råd till våra kunder när det gäller stadsplanering och miljöfrågor och han är ofta rådfrågad inom sina expertområden.

Han sammanför advokatyrket med sin position i stadshuset i Marbella, enligt de regler om oförenlighet och intressekonflikt som gäller för offentliga uppdrag inom hans geografiska område.