• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Adrian Jimenez

Erfarenhet

Adrian blev en del av företaget 2010. Han är specialiserad på planering, fastighetsrätt, förvaltningsrätt och miljölagstiftning.

Han ger råd till byggherrar, offentliga organ och energibolag i planerings- och miljöfrågor.

Han kallas ofta in som expert vid styrelser och rådhus.

Akademisk bakgrund

Juristexamen från universitetet i Granada.

Exekutiv masterexamen i planeringsrätt, universitetet i Sevilla.

Doktorsexamen i kvalitet, miljö och förebyggande av arbetsrisker.