• +34 952 771 935
  • info@ortiz-abogados.com

Enrique Pizarro

Erfarenhet

Enrique har varit medlem av skatte- och redovisningsavdelningen sedan 2010. Han är för närvarande ansvarig för redovisningsavdelningen på Ortiz Abogados.

Han ger råd till privatpersoner och företag i skatte- och redovisningsfrågor och efterlevnad av reglerna, både till personer som är skattemässigt bosatta i Spanien och till personer som inte är skattemässigt bosatta i Spanien.

Hans huvudsakliga uppgifter för privatpersoner är inkomstskattedeklarationer och årliga och kvartalsvisa deklarationer för utländska medborgare. Hans uppgifter för företag omfattar redovisning, kvartalsvis och årlig bolagsskatt, momsregistrering och registrering av tredje part.

Akademisk bakgrund

Examen i ekonomi vid universitetet i Malaga.

Språk

Spanska och engelska (medelnivå).